1C montážna pena B3, nízka expanzia 1K PUR PISTOL.PENA NIZEXP.750ML 18921521

JEDNOZLOŽKOVÁ EXPANZNÁ PENA B3, NÍZKA EXPANZIA

1-zložková montážna a výplňová pena na jednu aplikáciu

Vynikajúce priľnutie k takmer všetkým stavebným povrchom

    • Lepšie charakteristiky zvukovej a tepelnej izolácie v porovnaní s minerálnou vlnou, korkom a skleneným vláknom
    • Rýchle úplné vytvrdnutie
    • Odolnosť voči mnohým rozpúšťadlám, lakom a chemikáliám
  • Odolnosť voči starnutiu a hnilobe

UpozornenieNelepí sa na PE, PP, PTFE a silikón. Bez odolnosti voči UV žiareniu.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

6.40 s DPH

Product ImageProduct Thumbnail

Popis

Chemický základ Polyuretánový prepolymér tvrdnúci pri pôsobení vlhkosti
Farba Žltá
Zápach/vôňa Charakteristický
Objemová hmotnosť 23 kg/m³
Podmienka pre objemovú hmotnosť pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%
Bunková štruktúra Stredný – jemný
Podmienka pre bunkovú štruktúru Preskúšané podľa skúšobných metód spoločnosti Würth
Nelepivosť po 10 min
Podmienka pre nelepivosť Pri teplote 20°C a vlhkosti 60%
Rezateľnosť po 30 min
Podmienka pre rezateľnosť pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 60%
Plná zaťažiteľnosť 12 h
Podmienka pre plnú zaťažiteľnosť pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 65%
Teplota spracovania min. 5 °C
Teplota spracovania max. 35 °C
Teplota spracovania, okolie min. 0 °C
Teplota spracovania, podklad min. 5 °C
Teplotná odolnosť min./max. -30 do 50 °C
Výťažnosť (objem) cca. 30 l
Podmienka pre výťažnosť/výdatnosť Voľne vypenené
Obsah 750 ml
Obal Dóza
Hmotnosť obsahu 885 g
Trieda stavebného materiálu B3
Podmienka pre triedu stavebného materiálu podľa DIN4102
Neobsahuje freón (hnací plyn) Áno
Skladovateľnosť od dátumu výroby 18 Mesiac
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby pri 10 °C až 25 °C

 

Oblasť použitia: Bezpečná izolácia a výplň okenných spojov, strešných povrchov, potrubných vedení, spojov, nástenných spojov, roletových krytov, nástenných otvorov ap. Lepí sa na betón, kameň, nemäkčené PVC, kovy a drevo.

Pokyny: Povrchy musia byť čisté, pevné a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Veľmi nasiakavé povrchy vopred ošetrite. Pred aplikáciou peny sa lepené povrchy sa musia zvlhčiť. Zaskrutkujte priloženú adaptérovú trubicu na ventil a riadne premiešajte plechovku (ventil smeruje nadol) približne 30-krát, aby sa obsah plechovky riadne premiešal a optimalizovala sa kvalita peny. Spoje alebo otvory vypĺňajte penou približne do 1/3, keďže pena expanduje. Ak sa nanáša viac vrstiev peny, vlhčenie opakujte. Okamžite odstráňte zvyšky čerstvej peny pomocou produktu PURLOGIC® Clean a zvyšky vytvrdnutej peny pomocou penového čističa PURLOGIC® Foam Cleaner. Nadbytočnú a úplne vytvrdnutú penu odrežte nožom.

Súvisiace produkty