Nitrilové ochranné rukavice, Softflex V.8

6.40

Popis

Oblasť použitia

Ľahké až stredne náročné úlohy

  • Montáž, stavba v interiéroch, v dielňach, mechanické úlohy, výroba vozidiel, údržba a karosárske úlohy
  • Odosielanie nákladu, preprava a činnosti v sklade